top of page

Không gian dành cho phụ nữ

Tầm nhìn của chúng tôi

Rằng mọi phụ nữ xác định  như một kẻ nghiện ngập trên thế giới  có cơ hội trải nghiệm thông điệp về Ma tuý Ẩn danh (NA) bằng ngôn ngữ và văn hoá của riêng cô ấy và tìm cơ hội cho một lối sống mới.

Là một phần của Cộng đồng NA trên toàn thế giới, NA World Services và Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương (APF)  cùng nhau làm việc trên tinh thần đoàn kết và hợp tác để mang thông điệp về sự phục hồi của chúng tôi tới phụ nữ trên toàn cầu.

Mục đích của Nhóm làm việc Phát triển Thông công Phụ nữ (FD) là;

Để khuyến khích và hỗ trợ các nỗ lực của FD trong Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời nâng cao nhận thức của và phụ nữ trong việc phục hồi; ở giữa  phụ nữ, Bắc Mỹ và tất cả các cộng đồng trong Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Biểu mẫu liên hệ này  được cung cấp bởi APF và  trực tiếp, và chỉ cho điều phối viên hiện tại của Nhóm làm việc FD cho Phụ nữ APF.

Vui lòng liên hệ, chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn

Cảm ơn! Đã gửi tin nhắn.

bottom of page