top of page

Trung tâm kiến thức G Suite

G Suite là gì? G Suite là một tập hợp các công cụ, phần mềm và sản phẩm điện toán, năng suất và cộng tác trên đám mây (dựa trên internet) do Google phát triển. Nó bao gồm Gmail, Hangouts hoặc Meet, Lịch và Danh bạ để liên lạc; Ổ đĩa để lưu trữ; Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày để cộng tác; Giữ và Nhiệm vụ cho ghi chú, danh sách, lời nhắc và thời hạn.

Các câu hỏi thường gặp Trang chủ Trung tâm kiến thức có câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến đối với những người mới sử dụng G Suite:

https://gsuite.google.com/learning-center/#!/

Hướng dẫn bắt đầu nhanh "Bắt đầu sử dụng G Suite trong 7 bước đơn giản":

https://gsuite.google.com/learning-center/products/quickstart/#!/

bottom of page