top of page
Pakistan North
Văn phòng trung tâm NAP

RSO, NAP (NA Pakistan)
20-Trung tâm kinh doanh LG.Abrar
Đường 25 wahdat
Lahore, Pakistan

Đường dây trợ giúp

+ 92-300-4300300
+ 92-301-4300300
+ 92-42-7588066

Liên hệ qua email

na_pakistan@yahoo.com

Thông tin cuộc họp

Blue Bird Group, Thứ Tư 04:00 PM đến 05:00 PM
Bahabra Sargodha Group, Thứ Sáu từ 04:00 chiều đến 05:00 chiều
Sargodha Shaheen Group, Thứ Tư từ 05:00 chiều đến 06:00 chiều
Nhóm Tiến bộ, Thứ Sáu và Chủ Nhật từ 04:00 chiều đến 05:00 chiều
Nhóm Lahore, Chủ Nhật từ 04:00 PM đến 05:00 PM
Tập đoàn Gujranwala, Thứ Sáu từ 04:00 PM đến 05:00 PM
Deeva Group Rawalpindi, Chủ nhật từ 04:00 PM đến 05:00 PM

bottom of page