top of page
Bhutan
Thông tin cuộc họp

FMG - Đối diện bãi đậu xe taxi cũ - Chủ Nhật (6-7 giờ tối) Thứ Tư (6-7 giờ tối) Thứ Bảy (6-7:30)

Sinh tồn - Thả ở trung tâm - Thứ Hai (5-6 giờ chiều) Thứ Sáu (5-6 giờ chiều)

Sạch sẽ và Tỉnh táo - Salsa Fiesta Restuarant - Etho Metho Plaza - Thứ Năm (5:30 - 6:30 chiều)

Những người sống sót RTC  -  Cao đẳng RTC - Thứ Ba (5-6 giờ chiều) Thứ Năm (5-6 giờ chiều)

GoodWill  - Chithuen Phenday Association DIC, Paro - Thứ Ba (5-6 giờ chiều) Thứ Sáu (5-6 giờ chiều) Chủ Nhật (5-6 giờ chiều)

Vẫn đang phát triển - Khách sạn Peljorling, Paro - Thứ 4 (5 - 6 giờ chiều) Thứ 7 (5 - 6 giờ chiều)

 

Số đường dây trợ giúp NA

+975 7730 3072

bottom of page