top of page
Pakistan Nam
Thông tin liên lạc

Văn phòng tạm thời phía Nam Pakistan
A-267, Khối-7
Tầng ba
Hiệp hội hành chính Karachi
Karachi, Pakistan

E-mail

zbabar2003@yahoo.com
zbabar340@hotmail.com
na_sunshine@yahoo.com

Đường dây trợ giúp

+ 92-21-300-2150933
+ 92-21-300-8222987
+ 92-21-4396124

Thông tin cuộc họp

Ujala, Chủ nhật từ 05:30 PM đến 07:00 PM
Living Clean, Chủ nhật 10:00 sáng đến 11:30 sáng
Những người yêu cuộc sống, từ 05:30 chiều đến 07:00 chiều Thứ Ba
Pearl Group, Thứ Năm, 05:00 chiều đến 6:30 chiều
Liyari dễ thương, thứ Sáu 07:30 PM đến 09:00 PM
Chỉ dành cho Hôm nay, từ 05:30 chiều đến 07:00 chiều Thứ Bảy

bottom of page