top of page
Campuchia
Thông tin cuộc họp:

Phnom Penh
Thứ Hai: 6 đến 7 giờ tối
Thứ Năm: 5 đến 6 giờ chiều
Chủ nhật: 4h30 đến 5h30 chiều
Người nuôi ong của tôi
197 Đường 19, Phnom Penh,
Campuchia
Liên hệ: Robert +855 778 37733


Siem Reap
Thứ Ba và thứ Sáu
19:00
Quán cà phê hòa bình
Đường sông
Liên hệ: Nikki +855 89213588  hoặc Cedric (nói tiếng Pháp): +855 8982 5960
Email: siemreapna@gmail.com

bottom of page